دانلود

ما در ارائه راه حل های قدرت پشتیبان برای برنامه های مختلف تخصص داریم

محصولات ما گواهینامه های CE ، ISO 9001 ، ISO 14001 ، ISO 45001 و چین TLC را به دست آورده اند. 

پس از دستیابی به عملکرد فروش خوب در چین ، اکنون فروش خارج از کشور را گسترش می دهیم.

گواهی ISO

گواهی رئیس اجرایی

گواهی سازگاری الکترومغناطیسی

گواهی ENS