ما در ارائه راه حل های قدرت پشتیبان برای برنامه های مختلف تخصص داریم

Home > اخبار شرکت > نصب UPS آنلاین بیمارستان با موفقیت نصب شد

نصب UPS آنلاین بیمارستان با موفقیت نصب شد

40kVA-200kVA UPS آنلاین با کتابخانه باتری

بیمارستان دوم مردم Yingde استان گوانگدونگ

پس از 3 روز کار سخت ، تیم خدمات پس از فروش ما 4 سیستم UPS آنلاین را در بیمارستان نصب کردند.